Get Adobe Flash player

ODNOWA - czyli rozwój ZTE "Civilitas"

Dotacja Narodowego Instytutu Wolności dla ZTE Civilitas

Wniosek Zielonogórskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Civilitas” do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju  Społeczeństwa Obywatelskiego  został zakwalifikowany i uzyskał dotację  na lata 2019-2021 na łączną kwotę 347 570,00 złotych.  Kwota ta będzie przeznaczona na zadanie publiczne pt.: ODNOWA – czyli rozwój ZTE  „Civilitas”.

Wniosek został złożony w ramach konkursu ogłoszonego w Priorytecie 1a - Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2019 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

W ramach projektu, w latach 2019-2021 planujemy realizację działań w obszarach:

Obszar I – wzmocnienie działań statutowych i rozwój instytucjonalny organizacji

Obszar II – szeroko pojęte prawa człowieka (dziecka):

  •  działalność Punktu Konsultacyjnego Porad Prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka (w tym praw dziecka) – wznowienie działalności od 01.12.2019  - 2 godz./tyg. – odbiorcy np. nauczyciele, rodzice, dzieci i młodzież, seniorzy;
  • prowadzenie cyklicznych warsztatów w przedszkolach i szkołach w ramach Programu Wychowania w Kulturze Praw Człowieka m.in. „Wiem, że wszyscy ludzie są równi”, „Znam swoje prawa”, „Przeciw przemocy w sieci”.

Obszar III : samorządność i współpraca w szkole:

                  „Synergia – prawo, samorządność i współpraca w naszej szkole” -

pilotażowy program dla 12 szkół (6 szkół 2020 r., 6 szkół 2021 r.):

            Cel: wzmocnienie roli uczniów i rodziców w procesach podejmowania decyzji, wzmocnienie współpracy wszystkich podmiotów w szkole.

            Działania:

  • szkolenia, warsztaty i konsultacje dla reprezentantów społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i nauczycieli;
  • konferencja podsumowująca program, prezentacja założonych celów oraz ich przełożenia na osiągnięte rezultaty, wnioski i rekomendacje.

Obszar IV: praca z dziećmi obcojęzycznymi:

  • Seminarium w Słubicach: Jak pracować z dziećmi obcojęzycznymi?
  • Wyjazd studyjny dla nauczycieli (1 dzień) do szkół w Brandenburgii: Metodyka pracy z dziećmi obcojęzycznymi. 

Wszystkie przedstawione wyżej działania są bezpłatne dla odbiorców. Zapraszamy do uczestnictwa.

Informacji na temat projektu udzielają:

Dobiesław Barczyński – Prezes ZTE Civilitas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; tel. 603 899 740
Maria Furtak – nauczyciel konsultant ODN, Sekretarz ZTE Civilitas: m.furtak[@]odn.zgora.pl
Barbara Benyskiewicz: nauczyciel konsultant ODN, członek ZTE Civilitas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 68 328 64 31