Get Adobe Flash player

AKTYWNI, ŚWIADOMI i ZDROWI – Seniorzy 2019

ZIELONOGÓRSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE „CIVILITAS”  ZAPRASZA  seniorki / seniorów do udziału w projekcie  AKTYWNI, ŚWIADOMI i ZDROWI – Seniorzy 2019 PROJEKT REALIZOWANY OD CZERWCA DO 15 GRUDNIA 2019 ROKU  CELE PROJEKTU  1. Dokumentowanie własnych obserwacji i aktywności na wycieczkach, oraz wspólne przygotowanie wystawki fotograficznej na sesję o 15. Latach w Unii Europejskiej, promocja województwa lubuskiego. 2. Ochrona uczestniczek/uczestników projektu przed przemocą wobec osób starszych poprzez zwiększanie ich świadomości prawnej, mogących pojawić się zagrożeń i wskazanie na praktyczne sposoby przeciwdziałania takiej przemocy. 3. Celem projektu jest także mobilizowanie i wdrażanie osób starszych do częstej aktywności w grupie rówieśników poprzez proponowanie uczestnictwa m.in. w wycieczkach po regionie, budzenie zainteresowania najnowszą historią i rocznicowymi wydarzeniami np. 15. Lat w Unii Europejskiej. 4. Integracja międzypokoleniowa poprzez udział młodych np. studentów w niektórych działaniach projektowych a szczególnie prowadzenie interaktywnych spotkań Prawo przyjazne seniorom. 5. Celem, jest także zachęta do aktywnej troski o swoje zdrowie m.in. poprzez poszukiwanie, samokształcenie i stosowanie prostych, naturalnych rozwiązań.