Get Adobe Flash player

1% dla ZTE „Civilitas” za rok 2016

Drodzy  Przyjaciele!

Posumowaliśmy wpływy z  tytułu wpłat 1% od podatku osób fizycznych za rok 2016.

 Na konto naszego Towarzystwa wpłynęła kwota 7.106,10 PLN (słownie: siedem tysięcy sto sześć złotych  10/100).

Wszystkim, którzy wskazali w swoim rozliczeniu podatkowym Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas” bardzo serdecznie dziękujemy!

Pozyskana kwota wraz z zaoszczędzonymi środkami z roku ubiegłego zostanie przeznaczona zgodnie z przepisami na działania statutowe pożytku publicznego, w tym zgodnie ze wskazanymi przez część podatników celami szczegółowymi. Będzie to m.in. własny wkład finansowy do Programu Wychowania w Kulturze Praw Człowieka, m.in. projektu Z prawami człowieka przeciw przemocy, kolejny Objazdowy Festiwal Filmów o Prawach Człowieka z Młodzieżowym Konkursem Filmowym, warsztaty dla przedszkolaków Wiem, że wszyscy ludzie są równi, a także na nowe projekty realizowane w roku 2017, jak Język oknem na świat, czy Z komunikacją ku integracji (oba z udziałem obcokrajowców), na zadanie Punkt Konsultacyjny Praw Człowieka, w którym można uzyskać bezpłatne porady z zakresu praw i wolności człowieka,  szczególnie dotyczące praw dziecka, w tym prawa dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców i innych projektów, które zostaną przygotowane w 2018 roku.

Wśród celów szczegółowych wskazanych przez podatników jest pomoc dla chorych: Marty N. i Kajetana H. na łączną kwotę: 4.683,30 PLN (słownie: cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy złote 30/100 ).

Zarząd ZTE „Civilitas”