Get Adobe Flash player

1% dla ZTE „Civilitas” za rok 2015

Drodzy Członkowie i Przyjaciele!

Do końca października 2016 roku na konto naszego Towarzystwa wpłynęła kwota 16.167,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych) z tytułu wpłat 1% od podatku osób fizycznych za rok 2015.

Wszystkim, którzy wskazali w swoim rozliczeniu podatkowym Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas” bardzo serdecznie dziękujemy!

Pozyskana kwota wraz z zaoszczędzonymi środkami z roku ubiegłego zostanie przeznaczona zgodnie z przepisami na działania statutowe pożytku publicznego, w tym zgodnie ze wskazanymi przez część podatników celami szczegółowymi. Będzie to m.in. własny wkład finansowy do Programu Wychowania w Kulturze Praw Człowieka, m.in. projektu Z prawami człowieka przeciw przemocy, kolejny Objazdowy Festiwal Filmów o Prawach Człowieka z Młodzieżowym Konkursem Filmowym, warsztaty dla przedszkolaków Wiem, że wszyscy ludzie są równi, a także projektu Jak pomóc swojemu dziecku i sobie?, Punkt Konsultacyjny Praw Człowieka, w którym można uzyskać bezpłatne porady z zakresu praw i wolności człowieka,  szczególnie dotyczące praw dziecka, w tym prawa dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców (Art. 9. pkt 3. Konwencji o Prawach Dziecka), konkurs dla młodzieży Magia Zielonogórskich Zabytków i szereg innych, które zostaną przygotowane w najbliższym roku.

Wśród celów szczegółowych wskazanych przez podatników jest pomoc dla chorych: Marty N. i Kajetana H. na łączną kwotę: 1375,10 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt pięć 10/100 złotych).

Zarząd ZTE „Civilitas”