Get Adobe Flash player

1% dla ZTE „Civilitas” za rok 2014

 
Drodzy Członkowie i Przyjaciele
 

W tym roku z tytułu wpłat 1% od podatku osób fizycznych za rok 2014 na konto naszego Towarzystwa wpłynęła kwota: 29 697,70 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 70/100 ).

Pozyskana kwota rozdysponowana zostanie jako:

  • wkład własny finansowy projektów realizowanych przez ZTE "Civilitas" w ramach obszarów działania pożytku publicznego;
  • inne działania dotyczące praw człowieka, w tym szczególnie praw dzieci (pomoc chorym i potrzebującym);
  • pomoc w  nieprzerwanym działaniu organizacji.


Kolejny raz część podatników  wskazała, że ich 1% ma zostać przeznaczony na rzecz chorej Marty N.– jest to kwota 1766,70 PLN (słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 70/100).

Po raz drugi, w tym roku zachęcaliśmy również do wsparcia chorego Kajetana H., ze wskazań podatników uzbierano kwotę 726,90 PLN (słownie: siedemset dwadzieścia sześć złotych 90/100).

Na współpracę z V LO w Zielonej Górze  uzyskano kwotę 508,70 PLN (słownie: pięćset osiem złotych 70/100). Całość kwoty przeznaczona zostanie na wspólne działania edukacyjne z obszaru działalności publicznej.

 

Dziękujemy tym, którzy przekazali nam 1% swojego podatku.

 

Pozdrawiamy

Zarząd ZTE "Civilitas"