Get Adobe Flash player

 Uczmy się całe życie

Lubuskie Warte zachodu

Licznik odwiedzin:60837

Młodzieżowy Konkurs Filmów o Prawach Człowieka,

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne Civilitas ogłasza konkurs na najlepszy film dotyczący praw człowieka. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy mają za zadanie stworzyć film ukazujący stan przestrzegania praw człowieka w Polsce lub na świecie. Treść filmu ma sprzyjać łagodzeniu, cywilizowaniu relacji międzyludzkich, poszanowaniu godności drugiego człowieka bez względu na jego cechy fizyczne, światopogląd, orientację seksualną, narodowość, pochodzenie, itp.

Nabór uczestników konkursu trwa do 15 maja 2014 r. Zgłoszenia chęci udziału prosimy wysyłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pod koniec maja dla uczestników odbędą się warsztaty filmowe oraz warsztaty na temat praw człowieka.

Filmy można zgłaszać do 24 sierpnia 2014 r.

Najlepsze filmy zostaną zaprezentowane podczas zielonogórskiej edycji Objazdowego Festiwalu Watch Docs, który odbędzie się na przełomie września i października 2014 r. Filmy zostaną także umieszczone w Internecie.

Jury konkursu przyzna nagrody o łącznej wartości 1000 zł.

Koordynatorem konkursu oraz osobą, która poprowadzi warsztaty filmowe jest Marcin Olechnowski, członek grupy Firefly Film Studio, autor m.in. takich filmów jak "Titanic w 4 minuty", "Beze mnie" i "Komandos i ziarenka". Warsztaty są nieodpłatne. Wystarczy tylko do 15 maja wysłać maila na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i zgłosić chęć udziału.

Do konkursu zgłaszać można filmy krótkometrażowe, trwające maksymalnie 20 minut. Ich forma jest dowolna. Mogą to być filmy fabularne, dokumentalne lub animowane.

Zgłoszona praca  powinna być wykonana przez maksymalnie 7 osób (nie licząc aktorów). Filmy są autorskim dziełem młodzieży od scenariusza po montaż. Opiekunowie pełnią jedynie rolę doradczą.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z filmem należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 24.08.2014 r. na adres:

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas"

65-034 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 27

z dopiskiem "Konkurs filmowy"

 

Kontakt w razie pytań: tel. 68 477 66 33 lub 512 428 316

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę m.in.: pomysłowość, technika, przedstawienie tematu i wrażenia artystyczne oraz zgodność z tematem. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników ostatecznych nastąpi w dniu projekcji filmów podczas lokalnej edycji festiwalu Watch Docs.

„Wokół Praw Dziecka”

Rusza IV edycja Konkursu o Nagrodę Doktora Korczaka – Jedno z praw dziecka w ramach projektu współfinansowanego przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas” zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja oraz placówki wychowawcze do udziału w Konkursie.

Zadaniem społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, rodziców, pracowników niepedagogicznych) zainteresowanych udziałem w IV Konkursie będzie opracowanie koncepcji oraz przeprowadzenie działania, czy cyklu działań w szkole lub placówce mających na celu upowszechnianie i praktykowanie praw dziecka – szczególnie jednego, dowolnie i demokratycznie wybranego do specjalnej ochrony w szkole, placówce.  Działania te należy udokumentować – sporządzić Kronikę Praw Dziecka – 2014/Port Folio jednego z praw dziecka wybranego z Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka - uchwalonej przez  ONZ (zarejestrować w dowolnej formie np. prezentacji multimedialnej, filmu, wykonania tradycyjnej kroniki itp.) i zgłosić do udziału w IV Konkursie o Nagrodę Doktora Korczaka. Pragniemy nagrodzić najlepszych.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie kurs o prawach dziecka dla rzeczników praw ucznia, pedagogów/psychologów szkolnych i innych zainteresowanych dorosłych w wymiarze 8 godzin (szkolenie, jako forma doskonalenia zawodowego). Udział w kursie jest bezpłatny.

Udzielimy wsparcia merytorycznego w przeprowadzeniu dyskusji pt.  „Wokół Praw Dziecka” lub otwartej rady pedagogicznej w szkole/placówce. Na jedno takie spotkanie uda się nasz moderator.

Na zgłoszenia czekamy do 30.05.2014.

Regulamin konkursu.

"Konkurs- Magia zielonogórskich miejsc i zabytków"- II edycja

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas”

zaprasza

UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH W ZIELONEJ GÓRZE

do udziału w

II edycji Konkursu „Magia zielonogórskich miejsc i zabytków”

współfinansowanym ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra

Konkurs obejmuje niepublikowane wcześniej krótkie PREZENTACJE MULTIMEDIALNE,

pokazujące ciekawe i interesujące obiekty pod względem krajoznawczym, turystycznym i historycznym znajdujące się na terenie miasta Zielona Góra.

W konkursie przewidziano ATRAKCYJNE NAGRODY: I miejsce: aparat fotograficzny + książka,II i III miejsce: odtwarzacz audio +książka.

Przewidziano również dwa wyróżnienia, które nagrodzone zostaną publikacjami książkowymi.

Planowana jest publikacja najlepszych prac konkursowych oraz listy gratulacyjne dla szkół laureatów konkursu.

Prace konkursowe wraz z załącznikami :

formularz zgłoszeniowy pracy konkursowej

– oświadczenie

– prezentacja multimedialna nagrana na płycie CD/DVD,

należy przesłać (decyduje data stempla pocztowego) lub też złożyć osobiście na adres: Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas”,65-034 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 27 lok. 103 z dopiskiem: „Konkurs- Magia zielonogórskich miejsc i zabytków- II edycja”

Termin na dostarczenie prac: 30 maja 2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. (068) 477 66 33Koordynator projektu: JUSTYNA LEJNSZTERN, tel. 532 424 417