Get Adobe Flash player

 Uczmy się całe życie

Lubuskie Warte zachodu

Licznik odwiedzin:59788

„Wokół Praw Dziecka”

Rusza IV edycja Konkursu o Nagrodę Doktora Korczaka – Jedno z praw dziecka w ramach projektu współfinansowanego przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas” zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja oraz placówki wychowawcze do udziału w Konkursie.

Zadaniem społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, rodziców, pracowników niepedagogicznych) zainteresowanych udziałem w IV Konkursie będzie opracowanie koncepcji oraz przeprowadzenie działania, czy cyklu działań w szkole lub placówce mających na celu upowszechnianie i praktykowanie praw dziecka – szczególnie jednego, dowolnie i demokratycznie wybranego do specjalnej ochrony w szkole, placówce.  Działania te należy udokumentować – sporządzić Kronikę Praw Dziecka – 2014/Port Folio jednego z praw dziecka wybranego z Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka - uchwalonej przez  ONZ (zarejestrować w dowolnej formie np. prezentacji multimedialnej, filmu, wykonania tradycyjnej kroniki itp.) i zgłosić do udziału w IV Konkursie o Nagrodę Doktora Korczaka. Pragniemy nagrodzić najlepszych.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie kurs o prawach dziecka dla rzeczników praw ucznia, pedagogów/psychologów szkolnych i innych zainteresowanych dorosłych w wymiarze 8 godzin (szkolenie, jako forma doskonalenia zawodowego). Udział w kursie jest bezpłatny.

Udzielimy wsparcia merytorycznego w przeprowadzeniu dyskusji pt.  „Wokół Praw Dziecka” lub otwartej rady pedagogicznej w szkole/placówce. Na jedno takie spotkanie uda się nasz moderator.

Na zgłoszenia czekamy do 30.05.2014.

Regulamin konkursu.

"Konkurs- Magia zielonogórskich miejsc i zabytków"- II edycja

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas”

zaprasza

UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH W ZIELONEJ GÓRZE

do udziału w

II edycji Konkursu „Magia zielonogórskich miejsc i zabytków”

współfinansowanym ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra

Konkurs obejmuje niepublikowane wcześniej krótkie PREZENTACJE MULTIMEDIALNE,

pokazujące ciekawe i interesujące obiekty pod względem krajoznawczym, turystycznym i historycznym znajdujące się na terenie miasta Zielona Góra.

W konkursie przewidziano ATRAKCYJNE NAGRODY: I miejsce: aparat fotograficzny + książka,II i III miejsce: odtwarzacz audio +książka.

Przewidziano również dwa wyróżnienia, które nagrodzone zostaną publikacjami książkowymi.

Planowana jest publikacja najlepszych prac konkursowych oraz listy gratulacyjne dla szkół laureatów konkursu.

Prace konkursowe wraz z załącznikami :

formularz zgłoszeniowy pracy konkursowej

– oświadczenie

– prezentacja multimedialna nagrana na płycie CD/DVD,

należy przesłać (decyduje data stempla pocztowego) lub też złożyć osobiście na adres: Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas”,65-034 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 27 lok. 103 z dopiskiem: „Konkurs- Magia zielonogórskich miejsc i zabytków- II edycja”

Termin na dostarczenie prac: 30 maja 2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. (068) 477 66 33Koordynator projektu: JUSTYNA LEJNSZTERN, tel. 532 424 417