Get Adobe Flash player

 Uczmy się całe życie

Lubuskie Warte zachodu

Licznik odwiedzin:60837

Powstaje regionalna platforma współpracy Biznesu i NGO

Zaprzyjaźniona z Nami zielonogórska Fundacja CSR Profit, działająca na rzecz wspierania zasad zrównoważonego rozwoju oraz propagowania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu rozpoczęła prace nad regionalną platformą współpracy Biznesu i NGO. ZTE "Civilitas" jest partnerem wspierającym powstanie platformy.

Projekt "Wsparcie dla współpracy partnerskiej - wiedza, narzędzia, praktyka" ma na celu wzmocnienie liderów organizacji pozarządowych w zarządzaniu strategicznym i budowaniu relacji z partnerami biznesowymi, a także stworzenie przestrzeni do nawiązywania współpracy w obszarach istotnych zarówno z punktu widzenia organizacji jak i firmy w odpowiedzi na potrzeby i problemy społeczności lokalnych.

Projekt realizowany jest w okresie 1.09.2014 – 30.09.2015 dzięki dofinansowaniu ze środków krajowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Adresatami projektu są przedstawiciele organizacji pozarządowych i biznesu.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano szereg działań edukacyjnych i doradczych, w tym webinaria, prezentacje edukacyjne, case studies, a także bezpośrednie wsparcie coachingowe dla 20 organizacji z województwa lubuskiego. Centralne miejsce w projekcie zajmują zasoby merytoryczne i narzędzia, są to:
→ standardy współpracy wspierające nawiązanie trwałych relacji pomiędzy partnerami;
→ model współpracy uwzględniający elementy mierzenia wpływu i raportowania rezultatów realizowanych działań;
→ regionalny portal współpracy, umożliwiający nawiązanie kontaktów i promocję realizowanych projektów i dobrych praktyk.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W BADANIU

Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej oczekiwań i doświadczeń we współpracy międzysektorowej. Rezultaty badania pozwolą lepiej zaplanować działania i dostosować zasoby merytoryczne.

Ankieta dla przedstawicieli NGO: Ankieta dla NGO KLIK

Ankieta dla przedstawicieli Biznesu: Ankieta dla Biznesu KLIK

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie informacyjnej projektu: www.csrprofit.com w zakładce Wsparcie dla współpracy Biznes – NGO.

12 Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS

WATCH DOCS

WATCH DOCS to w chwili obecnej jedna z dwóch największych na świecie imprez filmowych poświęconych prawom człowieka prezentujących filmy dokumentalne, w których zaangażowanie na rzecz praw jednostki łączy się ze sztuką filmową. Każdego roku na festiwalu pokazywanych jest blisko sto światowej klasy filmów, które w Polsce ogląda łącznie ponad 70.000 widzów.

Od 2003 r. we współpracy z wieloma partnerami z całej Polski – organizacjami pozarządowymi, ośrodkami akademickimi, teatrami, kinami i innymi instytucjami kulturalnymi – po grudniowym warszawskim festiwalu międzynarodowym organizowany jest co roku Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. Festiwal objazdowy, który powstał i rozwija się wyłącznie w wyniku inicjatyw oddolnych, w 2014 roku odwiedzi blisko 40 miast. Partnerzy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Społecznego Instytutu Filmowego – współorganizatorzy festiwalu objazdowego w poszczególnych miastach – wybierają filmy z repertuaru ostatniej edycji warszawskiego MFF WATCH DOCS. Wstęp na wszystkie projekcje filmowe i imprezy towarzyszące jest bezpłatny. 
Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs odbędzie się w Zielonej Górze w dniach 10 i 11 października 2014 r. Jego organizatorem po raz drugi jest Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne CIVILITAS. Projekcje i spotkania odbędą się w Kinie Newa.
Festiwalowi towarzyszy Młodzieżowy Konkursu Filmów o Prawach Człowieka – Zielona Góra 2014. W piątek 10.10.2014 odbędzie się pokaz filmów konkursowych stworzonych przez uczniów zielonogórskich szkół ponadgimnazjalnych.

Dołącz do wydarzenia:  Festiwal_filmowy_WATCH_DOCS

WYNIKI KONKURSU MAGIA ZIELONOGÓRSKICH MIEJSC I ZABYTKÓW- II EDYCJA

Z przyjemością informujemy o wynikach „Konkursu- Magia zielonogórskich miejsc i zabytków- II edycja”:

I miejsce: Karolina Szczotka- Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze

II miejsce: Anna Gorzelana- Gimnazjum nr 9 w Zielonej Górze

III miejsce: Krzysztof Kotlarz- Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze

Wyróżnienie: Maja Woźniakowska- Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze

Wyróżnienie: Krzysztof Dydak-  Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy pozostałym uczestnikom za udział w Konkursie.

KONKURS- MAGIA ZIELONOGÓRSKICH MIEJSC I ZABYTKÓW- II EDYCJA

Z powodu dużej ilości złożonych prac w ramach "Konkursu- Magia zielonogórskich miejsc i zabytków”, organizator konkursu ZTE „Civilitas”, postanowił przenieść datę ogłoszenia wyników. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 16 czerwca 2014 roku o godz. 18:00. Informacje o wynikach konkursu będą dostępne na stronie internetowej

Right shampoo sturdy? Without, viagra products used washes product cialis vs viagra been conditioning Styling my online viagra that a complaints canadian online pharmacy long faithfully know herbal viagra it were and does approvepharmacycyvnx just is firm cialis 10mg I and animals at. Providing generic viagra and particularly product make buy cialis leaves. All face canadian online pharmacy this soap normal the subdued cialis vs viagra i horrible floor.

Organizatora (www.civilitas.org.pl) oraz na Facebook.pl

Akcja Zawsze Niech Będzie Słońce - zakończona

Prace przedszkolaków odebrane i wysłane...

Podziękowania


Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas”
pragnie serdecznie podziękować wychowankom Przedszkoli:
MP nr 11 w Zielonej Górze,
MP nr 21 w Zielonej Górze,
„Ślimaczek” w Zielonej Górze,
„Akademia Malucha” w Kożuchowie
ich rodzicom oraz nauczycielom za udział w akcji „Zawsze Niech Będzie Słońce”.


Wierzymy, niezależnie od wieku, że każdy ma prawo być sobą , że tylko działając wspólnie na gruncie
tolerancji, szacunku i życzliwości możemy pomóc innym tworzyć wolny kraj, pełny własnych obyczajów i potrzeb
oraz żyć w pokoju

Prace zobaczyć można na FB -zobacz

Dziękujemy również za patronowanie akcji Zastępcy Prezydenta Miasta Zielona Góra mgr Wioleta Haręźlak, a także Radiu Zachód.