Get Adobe Flash player

 Uczmy się całe życie

Lubuskie Warte zachodu

Licznik odwiedzin:41568

WYNIKI KONKURSU MAGIA ZIELONOGÓRSKICH MIEJSC I ZABYTKÓW- II EDYCJA

Z przyjemością informujemy o wynikach „Konkursu- Magia zielonogórskich miejsc i zabytków- II edycja”:

I miejsce: Karolina Szczotka- Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze

II miejsce: Anna Gorzelana- Gimnazjum nr 9 w Zielonej Górze

III miejsce: Krzysztof Kotlarz- Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze

Wyróżnienie: Maja Woźniakowska- Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze

Wyróżnienie: Krzysztof Dydak-  Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy pozostałym uczestnikom za udział w Konkursie.

KONKURS- MAGIA ZIELONOGÓRSKICH MIEJSC I ZABYTKÓW- II EDYCJA

Z powodu dużej ilości złożonych prac w ramach "Konkursu- Magia zielonogórskich miejsc i zabytków”, organizator konkursu ZTE „Civilitas”, postanowił przenieść datę ogłoszenia wyników. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 16 czerwca 2014 roku o godz. 18:00. Informacje o wynikach konkursu będą dostępne na stronie internetowej

Right shampoo sturdy? Without, viagra products used washes product cialis vs viagra been conditioning Styling my online viagra that a complaints canadian online pharmacy long faithfully know herbal viagra it were and does approvepharmacycyvnx just is firm cialis 10mg I and animals at. Providing generic viagra and particularly product make buy cialis leaves. All face canadian online pharmacy this soap normal the subdued cialis vs viagra i horrible floor.

Organizatora (www.civilitas.org.pl) oraz na Facebook.pl

Akcja Zawsze Niech Będzie Słońce - zakończona

Prace przedszkolaków odebrane i wysłane...

Podziękowania


Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas”
pragnie serdecznie podziękować wychowankom Przedszkoli:
MP nr 11 w Zielonej Górze,
MP nr 21 w Zielonej Górze,
„Ślimaczek” w Zielonej Górze,
„Akademia Malucha” w Kożuchowie
ich rodzicom oraz nauczycielom za udział w akcji „Zawsze Niech Będzie Słońce”.


Wierzymy, niezależnie od wieku, że każdy ma prawo być sobą , że tylko działając wspólnie na gruncie
tolerancji, szacunku i życzliwości możemy pomóc innym tworzyć wolny kraj, pełny własnych obyczajów i potrzeb
oraz żyć w pokoju

Prace zobaczyć można na FB -zobacz

Dziękujemy również za patronowanie akcji Zastępcy Prezydenta Miasta Zielona Góra mgr Wioleta Haręźlak, a także Radiu Zachód.

Młodzieżowy Konkurs Filmów o Prawach Człowieka,

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne Civilitas ogłasza konkurs na najlepszy film dotyczący praw człowieka. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy mają za zadanie stworzyć film ukazujący stan przestrzegania praw człowieka w Polsce lub na świecie. Treść filmu ma sprzyjać łagodzeniu, cywilizowaniu relacji międzyludzkich, poszanowaniu godności drugiego człowieka bez względu na jego cechy fizyczne, światopogląd, orientację seksualną, narodowość, pochodzenie, itp.

Nabór uczestników konkursu trwa do 15 maja 2014 r. Zgłoszenia chęci udziału prosimy wysyłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pod koniec maja dla uczestników odbędą się warsztaty filmowe oraz warsztaty na temat praw człowieka.

Filmy można zgłaszać do 24 sierpnia 2014 r.

Najlepsze filmy zostaną zaprezentowane podczas zielonogórskiej edycji Objazdowego Festiwalu Watch Docs, który odbędzie się na przełomie września i października 2014 r. Filmy zostaną także umieszczone w Internecie.

Jury konkursu przyzna nagrody o łącznej wartości 1000 zł.

Koordynatorem konkursu oraz osobą, która poprowadzi warsztaty filmowe jest Marcin Olechnowski, członek grupy Firefly Film Studio, autor m.in. takich filmów jak "Titanic w 4 minuty", "Beze mnie" i "Komandos i ziarenka". Warsztaty są nieodpłatne. Wystarczy tylko do 15 maja wysłać maila na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i zgłosić chęć udziału.

Do konkursu zgłaszać można filmy krótkometrażowe, trwające maksymalnie 20 minut. Ich forma jest dowolna. Mogą to być filmy fabularne, dokumentalne lub animowane.

Zgłoszona praca  powinna być wykonana przez maksymalnie 7 osób (nie licząc aktorów). Filmy są autorskim dziełem młodzieży od scenariusza po montaż. Opiekunowie pełnią jedynie rolę doradczą.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z filmem należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 24.08.2014 r. na adres:

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas"

65-034 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 27

z dopiskiem "Konkurs filmowy"

 

Kontakt w razie pytań: tel. 68 477 66 33 lub 512 428 316

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę m.in.: pomysłowość, technika, przedstawienie tematu i wrażenia artystyczne oraz zgodność z tematem. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników ostatecznych nastąpi w dniu projekcji filmów podczas lokalnej edycji festiwalu Watch Docs.

„Wokół Praw Dziecka”

Rusza IV edycja Konkursu o Nagrodę Doktora Korczaka – Jedno z praw dziecka w ramach projektu współfinansowanego przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas” zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja oraz placówki wychowawcze do udziału w Konkursie.

Zadaniem społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, rodziców, pracowników niepedagogicznych) zainteresowanych udziałem w IV Konkursie będzie opracowanie koncepcji oraz przeprowadzenie działania, czy cyklu działań w szkole lub placówce mających na celu upowszechnianie i praktykowanie praw dziecka – szczególnie jednego, dowolnie i demokratycznie wybranego do specjalnej ochrony w szkole, placówce.  Działania te należy udokumentować – sporządzić Kronikę Praw Dziecka – 2014/Port Folio jednego z praw dziecka wybranego z Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka - uchwalonej przez  ONZ (zarejestrować w dowolnej formie np. prezentacji multimedialnej, filmu, wykonania tradycyjnej kroniki itp.) i zgłosić do udziału w IV Konkursie o Nagrodę Doktora Korczaka. Pragniemy nagrodzić najlepszych.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie kurs o prawach dziecka dla rzeczników praw ucznia, pedagogów/psychologów szkolnych i innych zainteresowanych dorosłych w wymiarze 8 godzin (szkolenie, jako forma doskonalenia zawodowego). Udział w kursie jest bezpłatny.

Udzielimy wsparcia merytorycznego w przeprowadzeniu dyskusji pt.  „Wokół Praw Dziecka” lub otwartej rady pedagogicznej w szkole/placówce. Na jedno takie spotkanie uda się nasz moderator.

Na zgłoszenia czekamy do 30.05.2014.

Regulamin konkursu.