Get Adobe Flash player

 Uczmy się całe życie

Lubuskie Warte zachodu

Licznik odwiedzin:59787

Rozpoznawanie zagrożenia depresją i samobójstwami wśród uczniów eksperymentujących z narkotykami

Wyniki „Konkursu- Magia zielonogórskich miejsc i zabytków- III edycja"

Z przyjemnością informujemy o wynikach

„Konkursu- Magia zielonogórskich miejsc i zabytków- III edycja":

 

I miejsce: Marta Rogowska- Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze

II miejsce: Adrian Małysa- Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze

III miejsce: Kinga Sobiak- Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze

Wyróżnienie: Natalia Walczak- Europejskie Gimnazjum Społeczne dr Rahn w Zielonej Górze

 

Po odbiór nagród i dyplomów zapraszamy do siedziby ZTE "Civilitas". Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom oraz dziękujemy pozostałym uczestnikom za udział w Konkursie.

samobójstwa - ulotka

Konkurs- Magia zielonogórskich miejsc i zabytków- III edycja

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas”

zaprasza

UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH W ZIELONEJ GÓRZE

do udziału w:

Konkursie- Magia zielonogórskich miejsc i zabytków- III edycja”

współfinansowanym ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra

Konkurs obejmuje niepublikowane wcześniej krótkie  PREZENTACJE MULTIMEDIALNE pokazujące ciekawe i interesujące obiekty pod względem krajoznawczym, turystycznym i historycznym znajdujące się na terenie miasta Zielona Góra.

W konkursie przewidziano atrakcyjne  nagrody:
I miejsce:    aparat fotograficzny,
II i III miejsce:   odtwarzacz audio + publikacja książkowa,
Przewidziano również wyróżnienie, które nagrodzone zostanie publikacją książkową.

Planowana jest publikacja najlepszych prac konkursowych  oraz listy gratulacyjne dla szkół laureatów konkursu.

Prace konkursowe wraz z załącznikami :

  • formularz zgłoszeniowy pracy konkursowej
  • oświadczenie
  • prezentacja multimedialna nagrana na płycie CD/DVD,

należy przesłać (decyduje data stempla pocztowego) lub też złożyć osobiście na adres:

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas”,
65-034 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 27 lok. 103
z dopiskiem: „Konkurs- Magia zielonogórskich miejsc i zabytków- III edycja”

Termin na dostarczenie prac: 08 czerwca 2015 r.

Regulamin Konkursu oraz załączniki dostępne są do pobrania w zakładce Aktualności

Kontakt: e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Koordynator projektu: Justyna Lejnsztern, tel. 532 424 417

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy pracy konkursowej

OŚWIADCZENIE

Regulamin

Powstaje regionalna platforma współpracy Biznesu i NGO

Zaprzyjaźniona z Nami zielonogórska Fundacja CSR Profit, działająca na rzecz wspierania zasad zrównoważonego rozwoju oraz propagowania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu rozpoczęła prace nad regionalną platformą współpracy Biznesu i NGO. ZTE "Civilitas" jest partnerem wspierającym powstanie platformy.

Projekt "Wsparcie dla współpracy partnerskiej - wiedza, narzędzia, praktyka" ma na celu wzmocnienie liderów organizacji pozarządowych w zarządzaniu strategicznym i budowaniu relacji z partnerami biznesowymi, a także stworzenie przestrzeni do nawiązywania współpracy w obszarach istotnych zarówno z punktu widzenia organizacji jak i firmy w odpowiedzi na potrzeby i problemy społeczności lokalnych.

Projekt realizowany jest w okresie 1.09.2014 – 30.09.2015 dzięki dofinansowaniu ze środków krajowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Adresatami projektu są przedstawiciele organizacji pozarządowych i biznesu.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano szereg działań edukacyjnych i doradczych, w tym webinaria, prezentacje edukacyjne, case studies, a także bezpośrednie wsparcie coachingowe dla 20 organizacji z województwa lubuskiego. Centralne miejsce w projekcie zajmują zasoby merytoryczne i narzędzia, są to:
→ standardy współpracy wspierające nawiązanie trwałych relacji pomiędzy partnerami;
→ model współpracy uwzględniający elementy mierzenia wpływu i raportowania rezultatów realizowanych działań;
→ regionalny portal współpracy, umożliwiający nawiązanie kontaktów i promocję realizowanych projektów i dobrych praktyk.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W BADANIU

Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej oczekiwań i doświadczeń we współpracy międzysektorowej. Rezultaty badania pozwolą lepiej zaplanować działania i dostosować zasoby merytoryczne.

Ankieta dla przedstawicieli NGO: Ankieta dla NGO KLIK

Ankieta dla przedstawicieli Biznesu: Ankieta dla Biznesu KLIK

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie informacyjnej projektu: www.csrprofit.com w zakładce Wsparcie dla współpracy Biznes – NGO.