Get Adobe Flash player

 Uczmy się całe życie

Lubuskie Warte zachodu

Licznik odwiedzin:60837

Młodzieżowy Konkurs Filmów o Prawach Człowieka

Młodzieżowy Konkurs Filmów o Prawach Człowieka

organizowany w ramach 14.Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS

Zielona Góra 2016


Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne Civilitas ogłasza konkurs na  młodzieżowy film dotyczący praw i wolności człowieka.

Konkurs skierowany jest do starszej młodzieży, głównie uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy mają za zadanie stworzyć film ukazujący problemy przestrzegania praw i wolności człowieka w szkole lub najbliższym środowisku, np. popularyzujący  działania antydyskryminacyjne, ochronę prywatności, prawa do bezpieczeństwa np. w sieci, wskazujący
na istniejące zjawiska i problemy. Treść filmu powinna sprzyjać uświadomieniu roli prawa, łagodzeniu, cywilizowaniu relacji międzyludzkich, poszanowaniu godności drugiego człowieka bez względu na jego cechy fizyczne, światopogląd, orientację seksualną, narodowość, pochodzenie, itp. Uczestnicy mają możliwość uzyskania porady i  udziału w darmowych warsztatach filmowych oraz dotyczących praw człowieka.

1. Nabór uczestników konkursu trwa do 05. 04. 2016r.  Zgłoszenie gotowości udziału w konkursie prosimy wysyłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   podając nazwę szkoły, imię i nazwisko osoby zgłaszającej.

2. Warsztaty filmowe oraz na temat praw człowieka – odbędą się w Zielonej Górze w sobotę 
9 kwietnia 2016 od godz. 10.00 w siedzibie ZTE „Civilitas” oraz poza Zieloną Górą w zależności od zgłoszeń w 2-3 uzgodnionych terminach. Zgłoszenie na warsztaty należy przysłać
do 07. 04. 2016 na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. W siedzibie ZTE „Civilitas”  funkcjonuje Punkt Konsultacyjny  w którym są udzielane konsultacje z zakresu praw i wolności człowieka (środa 17.00 – 18.00) lub w innym czasie uzgodnionym z Dobiesławem Barczyńskim tel. 793 663 866  lub 603 899 740. Można zatelefonować, napisać, przyjść.  www.civilitas.org.pl

4. Do konkursu zgłaszać można filmy krótkometrażowe, trwające maksymalnie 15 minut.
Ich forma jest dowolna. Mogą to być filmy fabularne, dokumentalne lub animowane.
Filmy są autorskim dziełem młodzieży od scenariusza po montaż. Opiekunowie pełnią jedynie rolę doradczą.

5. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę m.in.: pomysłowość, technika, przedstawienie tematu, wrażenia artystyczne oraz zgodność z tematem.

6. Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z filmem należy przesłać lub dostarczyć osobiście
do 20 maja 2016r. na adres: Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas”,
65-034 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 27.

7. Najlepsze filmy zostaną  nagrodzone i zaprezentowane podczas zielonogórskiej edycji 14.Objazdowego Festiwalu Watch Docs, Prawa Człowieka w Filmie, który odbędzie się
po 20 maja 2016 r. Wyróżnione filmy zostaną także umieszczone w Internecie (oczywiście za zgodą twórców).

Koordynatorem konkursu oraz osobą, która poprowadzi warsztaty filmowe jest Marcin Olechnowski, członek grupy Firefly Film Studio, autor m.in. takich filmów jak "Titanic w 4 minuty", "Beze mnie" i "Komandos i ziarenka". Warsztaty o prawach człowieka poprowadzi Dobiesław Barczyński. Kontakt: tel. 793 663 866 lub 603 899 740

 

młode lubuskie

Projekt współfinansowany przez Województwo Lubuskie

 

Program Wychowania w Kulturze Praw Człowieka - 2016

Program Wychowania w Kulturze Praw Człowieka - 2016

W ramach tego programu wznowił działanie Punkt Konsultacyjny, w którym można uzyskać bezpłatne porady z zakresu praw i wolności człowieka,  szczególnie dotyczące praw dziecka, w tym prawa dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców (Art. 9. pkt 3. Konwencji o Prawach Dziecka).

Dyżury w środy od 17.00 do 18.00 (w miarę potrzeb będą rozszerzane) w siedzibie ZTE „Civilitas” przy ul. Boh. Westerplatte 27/ 103 I. piętro.

10 XII - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

10 XII - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

 
ZTE Civilitas aktywnie działa szerząc prawa człowieka każdego dnia. Szczególnie w dzień Praw Człowieka chcieliśmy zwrócić mieszkańcom naszego miasta uwagę na ten temat.
 
 W Radiu Zachód odbyła się audycja, w której Prezes Dobiesław Barczyński tłumaczył czym są prawa człowieka:
 
Na UZ o 17.00 w Kampusie A sala H0-44 ul. Szafrana odbyła się projekcja filmu antydyskryminacyjnego "Oczy Niebieskie" a przed filmem referat pani mgr Anny Chodorowskiej "Zasady solidarności w prawie azylowym".  
 
Rozpowszechniliśmy ulotki z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka (część 1, część 2).
 
Włączyliśmy się również w akcję "Maraton pisania listów".
 
Ponadto zorganizowane zostały warsztaty (zabawy) z dzieciakami w kilku przedszkolach.
 
Zadania zrealizowane zostały w ramach projekt Wolni i Równi współfinansowanego przez Województwo Lubuskie, dzięki zaangażowaniu i pracy studentów z Koła Naukowego Praw Człowieka https://www.facebook.com/knpcuz/?fref=ts

WOLNI I RÓWNI

„WOLNI I RÓWNI”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, który przypada na 10 grudnia, Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas” przy wsparciu Koła Naukowego „Praw Człowieka” z Uniwersytetu Zielonogórskiego realizuje projekt pt. „Wolni i Równi”.

W dniu 10 grudnia 2015 r. (czwartek) na Uniwersytecie Zielonogórskim (sala H0-44) o godz. 17:00 odbędzie się projekcja filmu antydyskryminacyjnego pt. „Oczy Niebieskie”, poprzedzona referatem Pani dr Anny Chodorowskiej pt. „Zasady solidarności w prawie azylowym UE”.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w wydarzeniu oraz do zapoznania się z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka (część 1, część 2).

*Oczy Niebieskie (Blue Eyed) -  Film oferuje widzom szansę obejrzenia zapisu warsztatu prowadzonego przez jedną z najsłynniejszych amerykańskich trenerek warsztatów równościowych, Jane Elliott.  Elliott wdraża pseudonaukową teorię, która uzasadnia niższość osób o niebieskich oczach, stosuje wobec nich jawną dyskryminację i przeprowadza testy na inteligencję, które są stronnicze kulturowo. Widzimy, jak w ciągu zaledwie kilku godzin przebywania w atmosferze takiego reżimu, dorosłych ludzi opanowuje przygnębienie i roztargnienie, mają trudności z wykonaniem najprostszych poleceń. Podejście Jane Elliott jest szczególnie trafne dzisiaj. Pokazuje niezbicie, że nawet bez prawnej dyskryminacji, mowa nienawiści, obniżone oczekiwania i odrzucające traktowanie mogą mieć niszczycielski wpływ na osiągnięcia osób z grup mniejszościowych.

 

civilitas

 

1% dla ZTE „Civilitas” za rok 2014

 
Drodzy Członkowie i Przyjaciele
 

W tym roku z tytułu wpłat 1% od podatku osób fizycznych za rok 2014 na konto naszego Towarzystwa wpłynęła kwota: 29 697,70 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 70/100 ).

Pozyskana kwota rozdysponowana zostanie jako:

  • wkład własny finansowy projektów realizowanych przez ZTE "Civilitas" w ramach obszarów działania pożytku publicznego;
  • inne działania dotyczące praw człowieka, w tym szczególnie praw dzieci (pomoc chorym i potrzebującym);
  • pomoc w  nieprzerwanym działaniu organizacji.


Kolejny raz część podatników  wskazała, że ich 1% ma zostać przeznaczony na rzecz chorej Marty N.– jest to kwota 1766,70 PLN (słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 70/100).

Po raz drugi, w tym roku zachęcaliśmy również do wsparcia chorego Kajetana H., ze wskazań podatników uzbierano kwotę 726,90 PLN (słownie: siedemset dwadzieścia sześć złotych 90/100).

Na współpracę z V LO w Zielonej Górze  uzyskano kwotę 508,70 PLN (słownie: pięćset osiem złotych 70/100). Całość kwoty przeznaczona zostanie na wspólne działania edukacyjne z obszaru działalności publicznej.

 

Dziękujemy tym, którzy przekazali nam 1% swojego podatku.

 

Pozdrawiamy

Zarząd ZTE "Civilitas"