Get Adobe Flash player

 Uczmy się całe życie

Lubuskie Warte zachodu

Licznik odwiedzin:59788

Program Wychowania w Kulturze Praw Człowieka - 2016

Program Wychowania w Kulturze Praw Człowieka - 2016

W ramach tego programu wznowił działanie Punkt Konsultacyjny, w którym można uzyskać bezpłatne porady z zakresu praw i wolności człowieka,  szczególnie dotyczące praw dziecka, w tym prawa dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców (Art. 9. pkt 3. Konwencji o Prawach Dziecka).

Dyżury w środy od 17.00 do 18.00 (w miarę potrzeb będą rozszerzane) w siedzibie ZTE „Civilitas” przy ul. Boh. Westerplatte 27/ 103 I. piętro.

10 XII - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

10 XII - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

 
ZTE Civilitas aktywnie działa szerząc prawa człowieka każdego dnia. Szczególnie w dzień Praw Człowieka chcieliśmy zwrócić mieszkańcom naszego miasta uwagę na ten temat.
 
 W Radiu Zachód odbyła się audycja, w której Prezes Dobiesław Barczyński tłumaczył czym są prawa człowieka:
 
Na UZ o 17.00 w Kampusie A sala H0-44 ul. Szafrana odbyła się projekcja filmu antydyskryminacyjnego "Oczy Niebieskie" a przed filmem referat pani mgr Anny Chodorowskiej "Zasady solidarności w prawie azylowym".  
 
Rozpowszechniliśmy ulotki z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka (część 1, część 2).
 
Włączyliśmy się również w akcję "Maraton pisania listów".
 
Ponadto zorganizowane zostały warsztaty (zabawy) z dzieciakami w kilku przedszkolach.
 
Zadania zrealizowane zostały w ramach projekt Wolni i Równi współfinansowanego przez Województwo Lubuskie, dzięki zaangażowaniu i pracy studentów z Koła Naukowego Praw Człowieka https://www.facebook.com/knpcuz/?fref=ts

WOLNI I RÓWNI

„WOLNI I RÓWNI”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, który przypada na 10 grudnia, Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas” przy wsparciu Koła Naukowego „Praw Człowieka” z Uniwersytetu Zielonogórskiego realizuje projekt pt. „Wolni i Równi”.

W dniu 10 grudnia 2015 r. (czwartek) na Uniwersytecie Zielonogórskim (sala H0-44) o godz. 17:00 odbędzie się projekcja filmu antydyskryminacyjnego pt. „Oczy Niebieskie”, poprzedzona referatem Pani dr Anny Chodorowskiej pt. „Zasady solidarności w prawie azylowym UE”.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w wydarzeniu oraz do zapoznania się z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka (część 1, część 2).

*Oczy Niebieskie (Blue Eyed) -  Film oferuje widzom szansę obejrzenia zapisu warsztatu prowadzonego przez jedną z najsłynniejszych amerykańskich trenerek warsztatów równościowych, Jane Elliott.  Elliott wdraża pseudonaukową teorię, która uzasadnia niższość osób o niebieskich oczach, stosuje wobec nich jawną dyskryminację i przeprowadza testy na inteligencję, które są stronnicze kulturowo. Widzimy, jak w ciągu zaledwie kilku godzin przebywania w atmosferze takiego reżimu, dorosłych ludzi opanowuje przygnębienie i roztargnienie, mają trudności z wykonaniem najprostszych poleceń. Podejście Jane Elliott jest szczególnie trafne dzisiaj. Pokazuje niezbicie, że nawet bez prawnej dyskryminacji, mowa nienawiści, obniżone oczekiwania i odrzucające traktowanie mogą mieć niszczycielski wpływ na osiągnięcia osób z grup mniejszościowych.

 

civilitas

 

1% dla ZTE „Civilitas” za rok 2014

 
Drodzy Członkowie i Przyjaciele
 

W tym roku z tytułu wpłat 1% od podatku osób fizycznych za rok 2014 na konto naszego Towarzystwa wpłynęła kwota: 29 697,70 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 70/100 ).

Pozyskana kwota rozdysponowana zostanie jako:

  • wkład własny finansowy projektów realizowanych przez ZTE "Civilitas" w ramach obszarów działania pożytku publicznego;
  • inne działania dotyczące praw człowieka, w tym szczególnie praw dzieci (pomoc chorym i potrzebującym);
  • pomoc w  nieprzerwanym działaniu organizacji.


Kolejny raz część podatników  wskazała, że ich 1% ma zostać przeznaczony na rzecz chorej Marty N.– jest to kwota 1766,70 PLN (słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 70/100).

Po raz drugi, w tym roku zachęcaliśmy również do wsparcia chorego Kajetana H., ze wskazań podatników uzbierano kwotę 726,90 PLN (słownie: siedemset dwadzieścia sześć złotych 90/100).

Na współpracę z V LO w Zielonej Górze  uzyskano kwotę 508,70 PLN (słownie: pięćset osiem złotych 70/100). Całość kwoty przeznaczona zostanie na wspólne działania edukacyjne z obszaru działalności publicznej.

 

Dziękujemy tym, którzy przekazali nam 1% swojego podatku.

 

Pozdrawiamy

Zarząd ZTE "Civilitas"

Wspieraj ZTE Civilitas przy okazji nie tylko świątecznych zakupów online

faniMani