Get Adobe Flash player

 Uczmy się całe życie

Lubuskie Warte zachodu

Licznik odwiedzin:59787

Język oknem na świat

Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „ Civilitas”

opiekunem projektu: 

Język oknem na świat

Projekt Grupy Nieformalnej „Językowa”

realizowany w ramach

Lubuskich Inicjatyw Młodzieżowych

www.polski.wh.uz.zgora.pl

 współfinansowany ze środków województwa lubuskiego

Logo

15 Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS

15 Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS

15 Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS

Młodzieżowy Konkurs Filmów o Prawach Człowieka organizowany w ramach 15.Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS Zielona Góra 2017

Młodzieżowy Konkurs Filmów o Prawach Człowieka organizowany w ramach 15.Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS Zielona Góra 2017

Punkt Konsultacyjny Praw Człowieka

Punkt Konsultacyjny Praw Człowieka

1% dla ZTE „Civilitas” za rok 2015

Drodzy Członkowie i Przyjaciele!

Do końca października 2016 roku na konto naszego Towarzystwa wpłynęła kwota 16.167,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych) z tytułu wpłat 1% od podatku osób fizycznych za rok 2015.

Wszystkim, którzy wskazali w swoim rozliczeniu podatkowym Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas” bardzo serdecznie dziękujemy!

Pozyskana kwota wraz z zaoszczędzonymi środkami z roku ubiegłego zostanie przeznaczona zgodnie z przepisami na działania statutowe pożytku publicznego, w tym zgodnie ze wskazanymi przez część podatników celami szczegółowymi. Będzie to m.in. własny wkład finansowy do Programu Wychowania w Kulturze Praw Człowieka, m.in. projektu Z prawami człowieka przeciw przemocy, kolejny Objazdowy Festiwal Filmów o Prawach Człowieka z Młodzieżowym Konkursem Filmowym, warsztaty dla przedszkolaków Wiem, że wszyscy ludzie są równi, a także projektu Jak pomóc swojemu dziecku i sobie?, Punkt Konsultacyjny Praw Człowieka, w którym można uzyskać bezpłatne porady z zakresu praw i wolności człowieka,  szczególnie dotyczące praw dziecka, w tym prawa dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców (Art. 9. pkt 3. Konwencji o Prawach Dziecka), konkurs dla młodzieży Magia Zielonogórskich Zabytków i szereg innych, które zostaną przygotowane w najbliższym roku.

Wśród celów szczegółowych wskazanych przez podatników jest pomoc dla chorych: Marty N. i Kajetana H. na łączną kwotę: 1375,10 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt pięć 10/100 złotych).

Zarząd ZTE „Civilitas”