Get Adobe Flash player

 Uczmy się całe życie

Lubuskie Warte zachodu

Licznik odwiedzin:59787

AKTYWNI, ŚWIADOMI i ZDROWI – Seniorzy 2019

ZIELONOGÓRSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE „CIVILITAS”  ZAPRASZA  seniorki / seniorów do udziału w projekcie  AKTYWNI, ŚWIADOMI i ZDROWI – Seniorzy 2019 PROJEKT REALIZOWANY OD CZERWCA DO 15 GRUDNIA 2019 ROKU  CELE PROJEKTU  1. Dokumentowanie własnych obserwacji i aktywności na wycieczkach, oraz wspólne przygotowanie wystawki fotograficznej na sesję o 15. Latach w Unii Europejskiej, promocja województwa lubuskiego. 2. Ochrona uczestniczek/uczestników projektu przed przemocą wobec osób starszych poprzez zwiększanie ich świadomości prawnej, mogących pojawić się zagrożeń i wskazanie na praktyczne sposoby przeciwdziałania takiej przemocy. 3. Celem projektu jest także mobilizowanie i wdrażanie osób starszych do częstej aktywności w grupie rówieśników poprzez proponowanie uczestnictwa m.in. w wycieczkach po regionie, budzenie zainteresowania najnowszą historią i rocznicowymi wydarzeniami np. 15. Lat w Unii Europejskiej. 4. Integracja międzypokoleniowa poprzez udział młodych np. studentów w niektórych działaniach projektowych a szczególnie prowadzenie interaktywnych spotkań Prawo przyjazne seniorom. 5. Celem, jest także zachęta do aktywnej troski o swoje zdrowie m.in. poprzez poszukiwanie, samokształcenie i stosowanie prostych, naturalnych rozwiązań.

Słucham rozumiem działam

Słucham, rozumiem, działam. Poszerzanie kompetencji językowych cudzoziemców w celu zapobiegania alienacji społeczno-zawodowej

Słucham, rozumiem, działam.
Poszerzanie kompetencji językowych

cudzoziemców w celu zapobiegania alienacji społeczno-zawodowej

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
termin realizacji: od 2019-01-01 do 2021-12-31
Kwota dofinansowania: 375 658,75

 

Projekt realizowany przez
Uniwersytet Zielonogórski i Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne "Civilitas"

INFORMACJE O PROJEKCIE DLA UCZESTNIKÓW

1. Projekt będzie realizowany przez trzy lata, zakłada uruchomienie 15 kursów z języka polskiego i praw człowieka dla cudzoziemców, w których weźmie udział łącznie 165 słuchaczy. W każdym roku w zajęciach weźmie udział minimum 55 słuchaczy. W każdym roku utworzymy 5 grup po minimum 11 osób.

2. W zajęciach z języka polskiego i praw człowieka w ramach projektu Słucham, rozumiem, działam mogą wziąć udział cudzoziemcy od 16. roku życia, przebywający na terenie Polski, którzy zgłosili się do projektu przez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie www.polski.wh.uz.zgora.pl

3. Każda grupa będzie miała 60 godzin kursu języka polskiego jako obcego oraz 8 godzin zajęć z praw człowieka.

4. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

5. Słuchacz tylko 1 raz możne wziąć udział w projekcie.

6. Nabór na zajęcia w roku 2019 rozpocznie się 1.01.2019 i będzie miał charakter ciągły, do wyczerpania miejsc. Można zgłaszać się tylko przez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza, który będzie dostępny na stronie www.polski.wh.uz.zgora.pl. Po wpłynięciu około 30 zgłoszeń na Uniwersytecie Zielonogórskim zostanie przeprowadzony test poziomujący, przygotowany przez kadrę dydaktyczną. Planowany termin pierwszego testu: 12 stycznia 2019 r., aula C, al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra.


7. O przyjęciu na kurs będzie decydował punktowy wynik na podstawie kryteriów premiujących według wag punktowych:
- zgodność wyników testu z deklarowanym poziomem grupy (3-2-1 pkt),
- zgodność deklarowanych zainteresowań uczestnika z profilem zajęć (kurs ogólny, kurs wyspecjalizowany zawodowo) (1-0 pkt),
- płeć (1,2 pkt kobieta, 1 pkt mężczyzna),
- deklaracja niepełnosprawności (0,5 pkt) na podstawie oświadczenia słuchacza,
- deklaracja aktywności zawodowej (0,5 pkt) lub deklaracja poszukiwania pracy (0,5 pkt),
- posiadanie Karty Polaka (1 pkt).

8. Osoby niezakwalifikowane do udziału w kursie zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu z udziału w kursie, na etapie pozwalającym na wprowadzenie nowej osoby, do kursu będą kwalifikowane osoby z listy rezerwowej.

9. Co 4 miesiące będą odbywały się kolejne testy. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w kursie w danym kwartale, mogą wziąć udział w rekrutacji na kolejny kurs bez ponownego przechodzenia procedury rekrutacyjnej, z wynikiem wcześniejszej rekrutacji.

10. W pierwszym roku projektu zajęcia będą miały charakter ogólny (niewyspecjalizowany zawodowo). W latach 2020-2021 tematyka zajęć będzie związana z zawodami z branży spożywczej (gastronomia, dystrybucja), motoryzacyjnej i transportowej, krawieckiej, budowlanej, fryzjerskiej i kosmetycznej.

11. Kursy będą organizowane co 4 miesiące, zgodnie z rokiem akademickim. Harmonogram zajęć i tempo pracy zostaną dostosowane do potrzeb grupy. Planowane są zajęcia po cztery godziny (2x45 minut+2x45 minut) z przerwą kawową (15 minut), raz lub dwa razy w tygodniu.

12. Do projektu można przyjąć 60% kobiet i 40% mężczyzn.

 

Harmonogram na rok 2019

1. Nabór na zajęcia w roku 2019 rozpocznie się 1.01.2019 i będzie miał charakter ciągły, do wyczerpania miejsc. Można zgłaszać się tylko przez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza ze strony www.polski.wh.uz.zgora.pl

2. Planowany termin pierwszego testu: 12 stycznia 2019 r., aula C, al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra. Należy wziąć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty albo paszport, albo kartę pobytu. Ogłoszenie wyników testu: 17 stycznia 2019 r. na stronie www.polski.wh.uz.zgora.pl

3. Planowane terminy zajęć i obsada dydaktyczna (mogą ulec zmianie w wyniku rekrutacji):

19.01.2019-16.03.2019 2 kursy
    prowadzący: dr hab. Monika Kaczor (poziomy A1, A2) + mgr Dobiesław Barczyński
    soboty grupa A1 w godzinach 9.00-12.15 i grupa A2 w godzinach16.00-19.15
    niedziele grupa A1 w godzinach 9.00-12.15 i grupa A2 w godzinach16.00-19.15
    adres: al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra, sala 209.

6.04.2019-8.06.2019 1 kurs
    prowadzący: dr hab. Magdalena Hawrysz (poziom B1) + mgr Dobiesław Barczyński
    soboty grupa B1 w godzinach16.00-19.15
    niedziele grupa B1 w godzinach16.00-19.15
    adres: al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra, sala 209.

17.08.2019-12.10 2019 1 kurs
    prowadzący: dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak (B2-C1) + mgr Dobiesław Barczyński
    soboty grupa B1 w godzinach16.00-19.15
    niedziele grupa B1 w godzinach16.00-19.15
    adres: al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra, sala 209.

13.10.2019-15.12.2019 1 kurs
    prowadzący: dr Magdalena Jurewicz-Nowak (poziom A1) + mgr Dobiesław Barczyński
    soboty grupa A1 w godzinach 9.00-12.15
    niedziele grupa A1 w godzinach 9.00-12.15
    adres: al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra, sala 209.

 

Słucham, rozumiem, działam. Poszerzanie kompetencji językowych cudzoziemców w celu zapobiegania alienacji społeczno-zawodowej

1% dla ZTE „Civilitas” za rok 2017

Drodzy Członkowie i Przyjaciele!
W roku 2018 roku na konto naszego Towarzystwa wpłynęła kwota 4.184,00 PLN (słownie : cztery tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote 00/100) z tytułu wpłat 1% od podatku osób fizycznych za rok 2017.

Wszystkim, którzy wskazali w swoim rozliczeniu podatkowym Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas” bardzo serdecznie dziękujemy!

Kwota, nie jest duża. Zdecydowanie większa jej część jest przeznaczona na pomoc dla dwojga bardzo potrzebujących wsparcia, osób. Pozyskana kwota wraz z zaoszczędzonymi środkami z roku ubiegłego zostanie przeznaczona zgodnie z przepisami na działania statutowe pożytku publicznego, w tym zgodnie ze wskazanymi przez część podatników celami szczegółowymi. Będzie to m.in. własny wkład finansowy do Programu Wychowania w Kulturze Praw Człowieka, m.in. na projekt Dwa kroki do integracji: kultura i język. Zadanie adresowane do obcokrajowców zainteresowanych nauką języka polskiego, polską kulturą i historią. Drugi projekt wspierany z 1%, to Seniorzy? Aktywni i Zdrowi!, a trzeci, to tradycyjny już 16. Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs Prawa Człowieka w Filmie  organizowany w Zielonej Górze i Nowej Soli oraz warsztaty o prawach dziecka prowadzone przez studentki Wydziału Prawa i Administracji w niektórych przedszkolach.

Na tę działalność statutową z wpływów za rok 2017 pozostała kwota 1.418,60 PLN.
Wśród celów szczegółowych wskazanych przez podatników jest pomoc dla chorych:
Marty N. – 1.834,00 PLN i Kajetana H. na kwotę 931,40 PLN.

Zarząd ZTE „Civilitas”

16. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS

 

ZTE „Civilitas” w ramach swojej inicjatywy organizuje po raz kolejny objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. WATCH DOCS to jedna z dwóch największych na świecie imprez filmowych poświęconych prawom człowieka prezentujących filmy dokumentalne, w których zaangażowanie na rzecz praw jednostki łączy się ze sztuką filmową. Każdego roku na festiwalu w Warszawie pokazywanych jest blisko siedemdziesiąt światowej klasy filmów. Objazdowy Festiwal powstał w 2003 roku i rozwija się w wyniku inicjatyw oddolnych. Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas” organizując kolejny Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS sprawiło, że Zielona Góra i Nowa Sól promuje wiedzę o prawach człowieka.

 

Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS

Dwa kroki do integracji: kultura i język

PROJEKT DWA KROKI DO INTEGRACJI: KULTURA I JĘZYK

Termin projektu: 20.09.18-15.12.18

20 września otwieramy nabór na udział w projekcie DWA KROKI DO INTEGRACJI: KULTURA I JĘZYK, realizowany we współpracy przez Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne "Civilitas" i Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, współfinansowany przez Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Planujemy dwie grupy (na poziomie B1, B2) po 54 godzin zajęć, w tym każda grupa realizuje 15 godzin z języka polskiego i 12 godzin spotkań integracyjnych (kulturowych). Udział w projekcie jest bezpłatny. W projekcie jest 20-28 miejsc dla uczestników, po 10-14 na poziomie B1 i B2.

Zasady rekrutacji:

1. Rekrutacja do projektu odbędzie się przez osobny, nowy formularz na stronie: www.polski.wh.uz.zgora.pl, otwarty 20 września 2018 r.

2. Po 28 zgłoszeniach zostanie utworzona lista rezerwowa.

3. Dnia 27 września (czwartek) o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony test poziomujący dla pierwszych 28 osób i pierwszych 5 osób z listy rezerwowej. Test odbędzie się na Uniwersytecie Zielonogórskim, kampusie B, salę podamy później. Ogłoszenie wyników testu odbędzie się 1 października 2018 r. Wyniki będą też umieszczone na stronie kursu: www. polski.wh.uz.zgora.pl.

4. W przypadku braku odpowiedniej liczby chętnych możliwe jest utworzenie grup na niższych poziomach znajomości języka.

 

Terminy zajęć w w projekcie DWA KROKI DO INTEGRACJI: KULTURA I JĘZYK

Data

Dzień

Grupa 1. godziny

Grupa 2. godziny

12.10.18

poniedziałek

17.00-18.30 język polski

17.00-18.30 kultura i integracja

15.10.18

piątek

17.00-18.30 język polski

17.00-18.30 kultura i integracja

19.10.18

poniedziałek

17.00-18.30 język polski

17.00-18.30 kultura i integracja

22.10.18

piątek

17.00-18.30 język polski

17.00-18.30 kultura i integracja

26.10.18

poniedziałek

17.00-18.30 język polski

17.00-18.30 kultura i integracja

29.10.18

piątek

17.00-18.30 język polski

17.00-18.30 kultura i integracja

5.11.18

poniedziałek

17.00-19.15 język polski

17.00-18.30 język polski

9.11.18

piątek

17.00-18.30 kultura i integracja

17.00-18.30 język polski

12.11.18

poniedziałek

17.00-18.30 kultura i integracja

17.00-18.30 język polski

16.11.18

piątek

17.00-18.30 kultura i integracja

17.00-18.30 język polski

19.11.18

poniedziałek

17.00-18.30 kultura i integracja

17.00-18.30 język polski

23.11.18

piątek

17.00-18.30 kultura i integracja

17.00-18.30 język polski

30.11.18

poniedziałek

17.00-18.30 kultura i integracja

17.00-19.15 język polski

 

UWAGA: Harmonogram zajęć może ulec  zmianie ze względu na potrzeby uczestników lub organizacji zajęć integracyjnych. Na końcu projektu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale.

 

Lubuskie

 

PROJECT TWO STEPS TO THE INTEGRATION: KULTURE AND LANGUAGE

Term of the project: 20.09.18-15.12.18

On September 20th, we are opening recruitment for participation in the project TWO STEPS TO THE INTEGRATION: KULTURE AND LANGUAGE, implemented in the cooperation by the Educational Society of Zielona Góra "Civilitas" and the Institute of Polish Philology of the University of Zielona Góra, co-financed by the Lubuskie Voivodeship - Marshal's Office of the Lubusz Voivodeship.

 

There are planned two groups (on the levels B1, B2) for 54 hours of classes, each group realizes 15 hours of Polish language and 12 hours of the integration (cultural) meetings. Participation in the project is free. The project has 20-28 places for participants, 10-14 persons at B1 and B2 levels

Recruitment rules:

1. Recruitment for the project will take place through a separate new form on the website polski.wh.uz.zgora.pl, which will be opened on September 20th 2018 r.

2. After 28 entries, a reserve list will be created.

3. On September 27th (Thursday) on 17.00 a level test will be carried out for the first 28 people and the first 5 people on the reserve list. The test will take place at the University of Zielona Góra, campus B, we will give the room later. The test results will be announced on October 1st, 2018. Results will also be posted on the website:   www. polski.wh.uz.zgora.pl.

4. In the absence of an appropriate number of applicants it is possible to create groups at lower levels of the language proficiency.

 

Terms of the classes in the project TWO STEPS TO THE INTEGRATION: KULTURE AND LANGUAGE

 

Data

Day

Group 1. hours

Group 2. hours

12.10.18

Monday

17.00-18.30 Polish language

17.00-18.30 kulture and integration

15.10.18

Friday

17.00-18.30 Polish language

17.00-18.30 kulture and integration

19.10.18

Monday

17.00-18.30 Polish language

17.00-18.30 kulture and integration

22.10.18

Friday

17.00-18.30 Polish language

17.00-18.30 kulture and integration

26.10.18

Monday

17.00-18.30 Polish language

17.00-18.30 kulture and integration

29.10.18

Friday

17.00-18.30 Polish language

17.00-18.30 kulture and integration

5.11.18

Monday

17.00-19.15 Polish language

17.00-18.30 Polish language

9.11.18

Friday

17.00-18.30 kulture and integration

17.00-18.30 Polish language

12.11.18

Monday

17.00-18.30 kulture and integration

17.00-18.30 Polish language

16.11.18

Friday

17.00-18.30 kulture and integration

17.00-18.30 Polish language

19.11.18

Monday

17.00-18.30 kulture and integration

17.00-18.30 Polish language

23.11.18

Friday

17.00-18.30 kulture and integration

17.00-18.30 Polish language

30.11.18

Monday

17.00-18.30 kulture and integration

17.00-19.15 Polish language

 

NOTE: The schedule of classes may be changed due to the needs of participants or the organization of integration activities. At the end of the project, participants receive a certificate of participation.

 

Lubuskie

ПРОЕКТ DWA KROKI DO INTEGRACJI: KULTURA I JĘZYK

Срок реализации проекта: 20.09.2018-15.12.2018

20 сентября открывается набор на участие в проекте DWA KROKI DO INTEGRACJI: KULTURA I JĘZYK реализуемый в сотрудничестве Зеленогурского Общества Образования "Civilitas" и Института Польской Филологии Зеленогурского Университета, при финансировании Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Планируется две группы (на уровне B1, B2) будет 54 часа занятий, в том числе каждая группа проходит 15 часов польского языка и 12 часов встреч и  корпоративных (культурных) мероприятий. Участие в проекте является бесплатным. Проект рассчитан от 20 до 28 участников, после 10-14 на уровне B1 и B2.

Правила набора:

1. Для участия в проекте нужно заполнить соответствующую заявку на сайте polski.wh.uz.zgora.pl форма заявки будет открыта с 20 сентября 2018 года.

2. В случае набора более 28 форм-завок, будет создан резервный список.

3.  27 сентября (четверг) в 17.00 будет проведен тест на уровень знания языка, среди первых 28 человек и первых 5 человек из резервного списка. Тест будет проходить в Зеленогурском Университете, корпус  B, аудитория будет указана позже. Объявление результатов тестирования состоится 1 октября 2018 года. Результаты будут также размещены на странице курса:  www. polski.wh.uz.zgora.pl.

4. В случае отсутствия необходимого количества желающих, возможно будет создана группа на более низких уровнях знания языка.

Сроки реализации занятий в проекте DWA KROKI DO INTEGRACJI: KULTURA I JĘZYK

Дата

День

Группа 1. время

Группа 2. время

12.10.18

понедельник

17.00-18.30 польский язык

17.00-18.30 культура и интеграция

15.10.18

пятница

17.00-18.30 польский язык

17.00-18.30 культура и интеграция

19.10.18

понедельник

17.00-18.30 польский язык

17.00-18.30 культура и интеграция

22.10.18

пятница

17.00-18.30 польский язык

17.00-18.30 культура и интеграция

26.10.18

понедельник

17.00-18.30 польский язык

17.00-18.30 культура и интеграция

29.10.18

пятница

17.00-18.30 польский язык

17.00-18.30 культура и интеграция

5.11.18

понедельник

17.00-19.15 польский язык

17.00-18.30 польский язык

9.11.18

пятница

17.00-18.30 культура и интеграция

17.00-18.30 польский язык

12.11.18

понедельник

17.00-18.30 культура и интеграция

17.00-18.30 польский язык

16.11.18

пятница

17.00-18.30 культура и интеграция

17.00-18.30 польский язык

19.11.18

понедельник

17.00-18.30 культура и интеграция

17.00-18.30 польский язык

23.11.18

пятница

17.00-18.30 культура и интеграция

17.00-18.30 польский язык

30.11.18

понедельник

17.00-18.30 культура и интеграция

17.00-19.15 польский язык

 

Lubuskie

ПРОЕКТ DWA KROKI DO INTEGRACJI: KULTURA I JĘZYK

Термін реалізації проекту: 20.09.2018-15.12.2018

З 20 вересня 2018 розпочинається набір учасників у проект DWA KROKI DO INTEGRACJI: KULTURA I JĘZYK. Проект буде реалізований у співпраці Зеленогурського Суспільства Освіти "Civilitas" та Інституту Польської Філології Зеленогурського Університету , за фінансової підтримки Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Згідно умов, може бути утворено дві групи (рівні B1, B2)  54 години занять, у тому числі 15 годин польської мови і 12 годин зустрічей та корпоративних (культурних) заходів. Участь у проекті є безкоштовною. Розраховано на 20-28 учасників, після 10-14 на рівні B1 і B2.

Правила набору:

1. Для участі в проекті треба заповнити відповідну форму-заявку, бланк на сайті polski.wh.uz.zgora.pl буде відкритий з 20 вересня 2018 року.

2. У випадку якщо буде подано більше 28 заяв на курс, буде створено резервний список.

3. 27 вересня 2018 (четвер) о 17.00 буде проведено тест на рівень знання мови, серед перших 28 осіб і перших 5 осіб з резервного списку. Тест буде проходити в Зеленогурському Університеті, корпус B, аудиторія буде вказана пізніше. Оголошення результатів тестування відбудеться 1 жовтня 2018 року. Результати будуть також розміщені на сторінці курсу: www.polski.wh.uz.zgora.pl.

4. У разі відсутності необхідної кількості бажаючих, можливо, буде створена група на більш низьких рівнях знання мови.

Терміни реалізації занять у проекті DWA KROKI DO INTEGRACJI: KULTURA I JĘZYK

Дата

День

Група 1.        Години занять

Група 2.          Години занять

12.10.18

понеділок

17.00-18.30 польська мова

17.00-18.30 культура та інтеграція

15.10.18

п’ятниця

17.00-18.30 польська мова

17.00-18.30 культура та інтеграція

19.10.18

понеділок

17.00-18.30 польська мова

17.00-18.30 культура та інтеграція

22.10.18

п’ятниця

17.00-18.30 польська мова

17.00-18.30 культура та інтеграція

26.10.18

понеділок

17.00-18.30 польська мова

17.00-18.30 культура та інтеграція

29.10.18

п’ятниця

17.00-18.30 польська мова

17.00-18.30 культура та інтеграція

5.11.18

понеділок

17.00-19.15 польська мова

17.00-18.30 польська мова

9.11.18

п’ятниця

17.00-18.30 культура та інтеграція

17.00-18.30 польська мова

12.11.18

понеділок

17.00-18.30 культура та інтеграція

17.00-18.30 польська мова

16.11.18

п’ятниця

17.00-18.30 культура та інтеграція

17.00-18.30 польська мова

19.11.18

понеділок

17.00-18.30 культура та інтеграція

17.00-18.30 польська мова

23.11.18

п’ятниця

17.00-18.30 культура та інтеграція

17.00-18.30 польська мова

30.11.18

понеділок

17.00-18.30 культура та інтеграція

17.00-19.15 польська мова

УВАГА: Розклад занять може бути змінений враховуючи потреби учасників. Наприкінці проекту учасники отримують свідоцтво про участь.

 

Lubuskie