Get Adobe Flash player
Licznik odwiedzin:60342

1% dla ZTE „Civilitas” za rok 2017

Drodzy Członkowie i Przyjaciele!
W roku 2018 roku na konto naszego Towarzystwa wpłynęła kwota 4.184,00 PLN (słownie : cztery tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote 00/100) z tytułu wpłat 1% od podatku osób fizycznych za rok 2017.

Wszystkim, którzy wskazali w swoim rozliczeniu podatkowym Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas” bardzo serdecznie dziękujemy!

Kwota, nie jest duża. Zdecydowanie większa jej część jest przeznaczona na pomoc dla dwojga bardzo potrzebujących wsparcia, osób. Pozyskana kwota wraz z zaoszczędzonymi środkami z roku ubiegłego zostanie przeznaczona zgodnie z przepisami na działania statutowe pożytku publicznego, w tym zgodnie ze wskazanymi przez część podatników celami szczegółowymi. Będzie to m.in. własny wkład finansowy do Programu Wychowania w Kulturze Praw Człowieka, m.in. na projekt Dwa kroki do integracji: kultura i język. Zadanie adresowane do obcokrajowców zainteresowanych nauką języka polskiego, polską kulturą i historią. Drugi projekt wspierany z 1%, to Seniorzy? Aktywni i Zdrowi!, a trzeci, to tradycyjny już 16. Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs Prawa Człowieka w Filmie  organizowany w Zielonej Górze i Nowej Soli oraz warsztaty o prawach dziecka prowadzone przez studentki Wydziału Prawa i Administracji w niektórych przedszkolach.

Na tę działalność statutową z wpływów za rok 2017 pozostała kwota 1.418,60 PLN.
Wśród celów szczegółowych wskazanych przez podatników jest pomoc dla chorych:
Marty N. – 1.834,00 PLN i Kajetana H. na kwotę 931,40 PLN.

Zarząd ZTE „Civilitas”