Dziś jest środa, 16 październik 2019 

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Polska definicja ujmuje kształcenie ustawiczne jako proces zdobywania wiedzy, umiejętności i podnoszenia kwalifikacji w kontekście zawodowym. Pisząc o kształceniu ustawicznym, aby podkreślić jego potrzebę należy zwrócić uwagę na fakt, że jest ono jednym z priorytetów polityki oświatowej w krajach Unii Europejskiej. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że uzupełniane kwalifikacje to wyższa innowacyjność, wyższa produktywność pracy, a więc wyższa liczba miejsc pracy. To z kolei przekłada się na większe możliwości elastycznego przystosowania się do zmieniającej się rzeczywistości, a to dalej znaczy przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego i poprawę warunków życia.

 

W ramach projektu przewiduje się realizację działań informacyjnych ukierunkowanych na podniesienie świadomości społeczeństwa na temat korzyści płynących z formalnego kształcenia ustawicznego połączoną z internetową informacją dla osób zainteresowanych podjęciem tego typu kształcenia ustawicznego o ofertach istniejących w placówkach oświatowych w woj. lubuskim.

 

Celem ogólnym naszego projektu jest: zwiększenie świadomości o znaczeniu kształcenia ustawicznego w formach szkolnych jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy. poprzez realizację działań promocyjno –informacyjnych.

Tworzenie bazy danych szkolnictwa ustawicznego w formach szkolnych

Na stronie utworzony został spis placówek z całego województwa – zakładka „Szkoła dla Ciebie”

Przeprowadzenie działań  promocyjno – informacyjnych

Działania promocyjno – informacyjna składać się będą z kampanii medialnej oraz serii konferencji .

Jednym ze źródeł emisji informacji promujących kształcenie ustawiczne będzie regionalna telewizja, w której ukażą się spoty informacyjne oraz reportaż podsumowujący przebieg działań promocyjno- informacyjnych. Kampania medialna obejmować będzie emisję spotów w lokalnych stacjach radiowych. W trakcie działań promocyjno-informacyjnych aktywny będzie kolportaż ulotek oraz plakatów informacyjnych. Ostatnim elementem kampanii wśród szerokiego grona odbiorców będzie skorzystanie z oferty reklamowej komunikacji miejskiej miast, w których odbędą się konferencje.

Drugim elementem działań promocyjno – informacyjnych będą konferencje, w których udział wezmą: doradca zawodowy, przedstawicie PUP-ów oraz placówek oświatowych. Na zakończenie projektu zostanie zorganizowana konferencja podsumowującą w Zielonej Górze, której zdaniem będzie przedstawienie ewaluacji z projektu i sprawozdania z podjętych działań. Do udziału w tej konferencji zaproszeni zostaną goście lokalnych władz oraz przedstawiciele placówek, z którymi nawiązano współprace podczas realizacji projektu. W sumie odbędzie się sześć konferencji w następujących miastach: Nowa Sól, Żary, Krosno Odrzańskie, Międzyrzecz, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra.

 

Projekt ‘„Uczmy się całe życie” – promocja kształcenia ustawicznego w formach szkolnych’ jest dofinansowany ze środków EFS PO KL.


 

 


 

Projekt "Uczmy się całe życie - promocja kształcenia ustawicznego w formach szkolnych'’

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.