Dziś jest środa, 16 październik 2019 

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

„Analfabetami XXI wieku nie będą ci, którzy nie umieją pisać ani czytać, lecz ci, którzy nie potrafią uczyć się, douczać i uczyć ponownie”

Alvin Toffler (amerykański pisarz, socjolog i futurolog)

Postęp naukowo-techniczny zmieniający nasze środowisko zmusza nas do poszerzania wiedzy i kwalifikacji. Odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne i gospodarcze są przykładami czynników wyznaczających jedyną słuszną drogę rozwoju każdego dorosłego człowieka – ścieżkę ciągłej edukacji – edukacji ustawicznej. Idea inwestowania w siebie przekłada się na poprawę naszego statusu w środowisku pracy oraz majątkowego.

Szeroka oferta szkolnictwa (zwłaszcza wyższego) daje ogromne możliwości. Sprawia, że kształcenie ustawiczne jest powszechne, dostępne i dostosowane do wymagań i możliwości jednostek.

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W TEORII

Według ustawy o systemie oświaty przez kształcenie ustawiczne należy rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.
Zdaniem T. Sosnowskiego „kształcenie ustawiczne jest to kształcenie poszkolne, trwające od ukończenia szkoły aż do końca aktywności zawodowej, a nawet do końca życia (teza kierunkowa - nigdy nie jest za późno na naukę).
System kształcenia ustawicznego w Polsce zbudowany został na dwóch bazowych filarach: instytucjach umożliwiających zdobywanie umiejętności i kwalifikacji osobom bezrobotnym oraz instytucjach umożliwiających kontynuowanie nauki dla osób dorosłych. Wiele instytucji oferuje różnorodne formy kształcenia ustawicznego (m.in. Centra Kształcenia Ustawicznego (CKU), Centra Kształcenia Praktycznego (CKP), szkoły, szkoły wyższe i placówki naukowo-badawcze).

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W PRAKTYCE

„Bardzo ważną kwestią jest świadomość, że osoby dorosłe, czyli odbiorcy oferty formalnego kształcenia ustawicznego, uczą się inaczej niż dzieci. Dla dorosłych bardzo ważne jest: powiązanie treści szkolenia z rzeczywistością zawodową uczestników, stworzenie możliwości samodzielnego odkrywania, wspieranie procesu uczenia się oraz przede wszystkim stworzenie dla niego odpowiednich warunków. W związku z czym godnym pochwały jest fakt, że instytucje formalnego kształcenia ustawicznego oferują różnorodne formy nauki różniące się zarówno czasem trwania, jak i zakresem oraz poziomem merytorycznym. Osoby zainteresowane nauką mogą wybierać z szerokiej oferty obejmującej m.in.: kursy, szkolenia specjalistyczne, kursy kwalifikacyjne, kursy-szkolenia przygotowujące do zawodu, kursy hobbystyczne, seminaria, sympozja, konferencje, warsztaty szkoleniowe, kształcenie w szkołach dla pracujących, studia podyplomowe, studia doktoranckie, nauczanie na odległość, odczyty, filmy, wystawy, publikacje, nauczanie otwarte, samokształcenie kierowane i wiele innych.

Kształcenie ustawiczne daje również możliwość uzupełnienia wykształcenia w formach szkolnych. Formy szkolne obejmują szkoły dla dorosłych (publiczne i niepubliczne), w których można uzupełnić wykształcenie ogólne lub zawodowe kończąc: szkołę podstawową dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych, zasadniczą szkołę zawodową dla dorosłych, 3-letnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, 4-letnie technikum dla dorosłych, 2-letnie liceum ogólnokształcące uzupełniające dla dorosłych, 3-letnie technikum uzupełniające dla dorosłych oraz szkołę policealną dla dorosłych. Nauka ustawiczna w formach szkolnych to nic innego jak uczęszczanie przez osoby pełnoletnie do szkół dla dorosłych. Do takiej szkoły mogą chodzić tylko osoby, które skończyły18 lat.”[1]

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

W 2010 roku firma Manpower przebadała 35 tysięcy pracodawców w 35 krajach. Analiza pozwoliła na opracowanie rankingu najtrudniejszych do obsadzenia, czyli najbardziej poszukiwanych zawodów. Wśród nich znalazły się: wykwalifikowani pracownicy fizyczni (budownictwo, drogownictwo), szefowie kuchni/kucharze, kierowcy, pracownicy sekretariatu, asystenci dyrekcji, asystenci ds. administracji, pracownicy hoteli i restauracji, pracownicy księgowości i finansów, inżynierowie, pracownicy działów IT (informatycy) oraz pracownicy recepcji.
Zapoznając się z ofertą kształcenia ustawicznego w Polsce można stwierdzić, iż ono na wyzwania współczesnej gospodarki, zawierając w swojej ofercie kursy i szkolenia nadające kwalifikacje do pracy w powyżej wymienionych zawodach.

W nowoczesnych technologiach mówi się, że znaczne zmiany następują już w przeciągu pół roku. Tak więc nasze kwalifikacje ulegają szybko dezaktualizacji. Konieczne jest, zatem ciągłe doskonalenie swoich kwalifikacji, szybkie przekwalifikowanie się, kształcenie kwalifikacji kluczowych, czy kształtowanie postaw twórczych. Możliwości takie daje właśnie formalne kształcenie ustawiczne.

POCHWAŁA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Kształcenie ustawiczne to:

 • recepta na bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie społeczne,
 • proces długotrwały, często nigdy nie kończący się(rozpoczyna się już w czasie edukacji szkolnej, ba, nawet przedszkolnej, i trwa całe życie).

Pozwala:

 • w każdym wieku stawić czoła wyzwaniom postępu i współczesności,
 • przystosować się do zmieniającej się rzeczywistości (wbrew powiedzeniu, że „nie da się nauczyć starego psa nowych sztuczek", uczenie się poszerza horyzonty i modyfikuje dotychczasowy sposób na życie),
 • rozwijanie naturalnych zdolności (im więcej zdobędzie się wiedzy i umiejętności, tym większe są szanse na odnalezienie tego, w czym jest się naprawdę dobrym i co daje wiele radości),
 • poznać nowych przyjaciół i nawiązać wartościowe relacje.

Ma wpływ na:

 • naszą pozycję na rynku pracy, a co za tym idzie wyższe dochody oraz wyższy standard życia,
 • otwieranie umysłu (słuchanie uzasadnień i poglądów starszych „uczniów" otwiera na nowe sposoby myślenia i upodobania),
 • ulepszanie świata (Rozpowszechnianie rzetelnych informacji przyczynia się do poszerzania umiejętności oceny prawdy i fałszu. To ma bezpośrednie przełożenie na postrzeganie problemów społecznych, ekonomicznych, legislacyjnych).
  [1] Publikacja „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – JEDYNA SŁUSZNA DROGA” Fundacja „Fundusz Inicjatyw” Lublin 2011


 

 


 

Projekt "Uczmy się całe życie - promocja kształcenia ustawicznego w formach szkolnych'’

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.