Fundacja na rzecz Collegium Polonicum   Słubice

 

ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice

tel. (95) 759-24-44 fax. (95) 759-24-44

http://www.fundacjacp.org

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Szkolenia w zakresie:

  • profesjonalna organizacja pracy i zarządzanie czasem,
  • zarządzanie projektem,
  • radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
  • elastyczne formy pracy
  • trening umiejętności managerskich
  • wizerunek przedsiębiorstwa
  • wystąpienie publiczne i prezentacja
  • profesjonalna autoprezentacja
  • profesjonalna obsługa klienta
  • sztuka negocjacji w biznesie